Privacy diensten en website

Privacyverklaring Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland (SKAN)

Dienstverlening en website

 

DIENSTVERLENING SKAN

1. Algemeen

Om goede dienstverlening te kunnen verlenen, leggen wij, de Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland, de contactgegevens vast van uw apotheek en medewerkers (e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres apotheek). Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het onze dienstverlening en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze diensten en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met Qarebase, Bureau De Bok, Qualizorg en Mailchimp. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij gebruiken uw gegevens voor:

  • Overeenkomsten
  • Uitvoeren van diensten Qarebase en begeleiding Bureau De Bok
  • Opstarten meting PREM via Qualiview
  • Nieuwsbrief en informatie vanuit SKAN
  • Eigen klantervaringsonderzoek

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij en onze leveranciers verwerken uw gegevens alleen binnen de EU. Alle leveranciers van systemen en diensten die wij inschakelen, gebruiken uw gegevens ook niet voor commerciële doeleinden.
Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.

2. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houd u er ook rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 15 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

3. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

SKAN Nederland
Huizermaatweg 582, 1276 LN Huizen
035 623 3011, info@skannederland.nl

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming
Hester de Bok, hester@bureaudebok.nl, 035 623 3011
 

WEBSITE

Privacy website en cookies

SKAN maakt voor de website gebruik van de diensten van Downdijk. Downdijk is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. We kunnen deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

Verwerkte gegevens

We maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. We registreren een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internetbrowser waarmee u surft, de laatste internetpagina die u hebt bezocht en de pagina's die u binnen deze site bezoekt.

We verzamelen en verwerken daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u een contactformulier aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • naam;‚Äč
  • contactgegevens;
  • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die u op de Website plaatst;

 

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door gebruikt. We houden bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser u zelf precies gebruikt, maar houden wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. We  gebruiken de informatie over welke pagina’s u binnen deze site hebt bezocht om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die u actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die u actief aan de SKAN verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

om onze diensten te verlenen;
om contact met u te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;

Google Analytics

Op deze site maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt en deze zelfs anoniem opslaan.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en u kunt het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke techniekenDowndijk bewaart ingevulde persoonsgegevens op deze site totdat u contact heeft gehad met de SKAN. Downdijk mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage in uw gegevens, klachten

Ook voor onze site heeft u recht op inzage in uw gegevens of op correctie of verwijdering hiervan. Neem hiervoor contact op met onze FG: Hester de Bok, hester@bureaudebok.nl, 035 623 3011.

Voor de klachtenregeling verwijzen wij naar de tekst hiervoor.


Copyright © 2022 Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk