Deelnemen

Hoe gaat het met uw huidige certificaat?

Uw huidige certificering loopt gewoon door, maar wordt overgenomen door Kiwa. U blijft dus zonder onderbreking gecertificeerd. Tijdens de overgang letten we in de planning goed op de verloopdatum van het certificaat.

Qarebase gaat met u aan de slag voor het inregelen van het digitale kwaliteitsmanagementsysteem. Introductie in Qarebase is naar behoefte: op afstand of met een cursus in Huizen.

U krijgt vervolgens eerst een interne audit door Bureau De Bok waarin we het hebben over uw beleid en primaire proces. U wordt goed begeleid in het starten met de SKAN-methodes voor analyse. 

Na deze voorbereiding volgt een eerste externe audit door Kiwa tegen HKZ Openbare Apotheken 2015. 

SKAN deelnemen

Vervolgens krijgt u in de 2 jaar daarna een interne audit en een kortere externe opvolgaudit. 

Verder delen we maandelijks met u nieuwe ontwikkelingen. Denk aan, tips voor het gebruik van Qarebase, aanbevelingen uit audits (uit andere apotheken), best practices en risico-analyses.