Werkwijze

U kunt deelnemen als individuele apotheek binnen de gezamenlijke begeleiding van Qarebase en Bureau De Bok.

Wat doet de SKAN?

Apotheken binnen de SKAN werken met hetzelfde basishandboek in Qarebase, dat voldoet aan de ISO/HKZ-eisen. Daarnaast werken zij met dezelfde heldere systematiek voor beleid, zoals risico-analyses, beleidsplan, managementreview, stakeholders- en omgevingsanalyse en leveranciersbeoordeling.

Qarebase biedt een moderne online applicatie, waarin het handboek is opgenomen en waar u registraties, analyses en verbeteracties in kunt vastleggen: alles wat nodig is voor het gemakkelijk beheren van uw KMS!

Bureau De Bok voert interne audits uit, elk jaar in elke apotheekvestiging. Deze audit is gericht op het bespreken van uw beleid en KMS en het primair proces wordt getoetst. We ondersteunen bij analyses en geven u gerichte aanbevelingen mee. Ook geven we op afstand feedback over uw activiteiten in Qarebase. De (audit)bevindingen treft u in Qarebase aan en als er een verbetermaatregel gewenst wordt, zit die direct in de verbeterregistratie.

Kortere externe audit

Omdat wij op deze manier werken, vertrouwt de certificerende instelling erop dat ‘de basis’ bij u op orde is. Daarom kan de jaarlijkse externe audit korter en zelfs voor een deel op afstand worden uitgevoerd. Bovendien is de aanpak meer gericht op de inhoud. Niet meer de checklists en de vinkjes, maar een goed gesprek over waar u mee bezig bent.

De SKAN is certificaathouder en alle aangesloten apotheken worden op het SKAN-certificaat vermeld.

Kennisdeling

Naast meedoen met ons kwaliteitsmanagementsysteem biedt de SKAN verschillende andere projecten en mogelijkheden om apotheken te ontzorgen bij het optimaliseren van hun dienstverlening.

Omdat we het overzicht hebben over veel apotheken kunnen we trends signaleren en op basis daarvan een ondersteuningsaanbod doen. Zo kunnen we workshops organiseren over zaken die we bij deelnemende apotheken naar voren zien komen als problematisch, als vraag of als best practice. We hebben hiervoor ook een gebruikersgroep van apothekers en stellen deze diensten in nauw overleg vast.

Voorbeelden van recente kennisdeling binnen de SKAN:

  • AVG: ondersteuning bij invoering wijzigingen, ondersteuning d.m.v. FG (Functionaris Gegevensbescherming SKAN)
  • Ondersteuning bij het geven van de juiste welkomstinformatie
  • Verbeteren van de PDCA-cyclus in de apotheek

Wij gaan er vanuit dat voor de apotheken de leuke dingen over blijven: het werken aan verbeteringen!

PREM

De verplichte PREM zit ook in het pakket met online uitvraag. Vergelijkingen binnen uw groep (indien aan de orde), de gehele SKAN en de landelijke uitkomsten zijn mogelijk. Er wordt daarbij een aantrekkelijk pakket van widgets aangeboden als extra!


Copyright © 2022 Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk