Werkwijze

U kunt deelnemen als individuele apotheek binnen de gezamenlijke begeleiding van Qarebase en Bureau De Bok. 

Wat doet de Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland (SKAN)?

Apotheken binnen de SKAN werken met hetzelfde kwaliteitshandboek in Qarebase, dat voldoet aan de eisen voor de HKZ Openbare Apotheken. Daarnaast werken zij met dezelfde heldere systematiek voor beleid, zoals risico-analyses, beleidsplan, managementreview (directiebeoordeling), stakeholdersanalyse en omgevingsanalyse en leveranciersbeoordeling. 

SKAN Werkwijze

Qarebase biedt een moderne online applicatie, waarin het handboek is opgenomen en waar u registraties, analyses en verbeteracties in kunt vastleggen: alles wat nodig is voor het gemakkelijk beheren van uw kwaliteitsmanagementsysteem!

Bureau De Bok voert interne audits uit, elk jaar in uw apotheek. Deze audit is gericht op het bespreken van uw beleid en KMS en het primair proces wordt getoetst. We ondersteunen bij analyses en geven u gerichte aanbevelingen mee. 

Kortere externe audit

Omdat wij op deze manier werken, vertrouwt de certificerende instelling (Kiwa) erop dat ‘de basis’ bij u op orde is. Daarom kan de jaarlijkse externe audit korter en zelfs voor een deel op afstand worden uitgevoerd. Bovendien is de aanpak meer gericht op de inhoud. Niet meer de checklists en de vinkjes, maar een goed gesprek over waar u mee bezig bent. 

Kennisdeling

Naast meedoen met ons kwaliteitsmanagementsysteem biedt de SKAN verschillende andere projecten en mogelijkheden om apotheken te ontzorgen bij het optimaliseren van hun dienstverlening. 
Omdat we het overzicht hebben over veel apotheken kunnen we trends signaleren en op basis daarvan een ondersteuningsaanbod doen. Zo kunnen we workshops of online cursussen organiseren over zaken die we bij deelnemende apotheken naar voren zien komen als problematisch, als vraag of als best practice. U krijgt ook elke maand van ons inspiratie om uw kwaliteit te verbeteren.