Over Ons

In 2016 is de SKAN, Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland, opgericht. Elke Openbare Apotheek kan zich aansluiten bij de SKAN voor een nieuwe manier van certificering.
De SKAN is certificaathouder en alle aangesloten apotheken worden op het SKAN-certificaat vermeld.
Binnen de SKAN werken Qarebase (digitaal KMS) en Bureau De Bok (persoonlijke begeleiding) samen.

De oprichters van de SKAN, Willy Limpens en Maarten de Bok, waren beiden een van de eerste HKZ-partners.  Zij hebben ruime ervaring op het gebied van certifcering in de wereld van de apotheek. Qarebase en Bureau De Bok vinden elkaar in een nuchtere, maar inhoudelijke benadering van begeleiding en toetsing.

De missie van de SKAN is de apotheek gericht ontzorgen en ondersteunen door middel van inhoudelijke begeleiding en dienstverlening, resulterend in certificering. Wij willen hierbij niet bijdragen aan nieuwe werklast of zaken aanbieden waar geen behoefte aan is. Daarom werken wij met gemakkelijke en snelle formats, een centraal beheerd handboek (waar u zelf nog persoonlijke invulling aan kan geven) en begeleiding gericht op uw het toetsen van uw eigen missie en visie. De basis is gelijk voor elke apotheek: u hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. De invulling is persoonlijk. Zo behoudt u uw eigen signatuur met de voordelen van een groepsbenadering. 
We garanderen we korte lijnen en snelle reactie. U werkt samen met vaste mensen, die op de hoogte zijn van uw situatie. De wijze van externe toetsing sluit ook aan bij onze dienstverlening. 

Apotheken die al meedoen binnen de SKAN, beschrijven dat zij minder werk hebben aan de certificering, dat het proces meer ontspannen verloopt en dat zij inhoudelijker bezig kunnen zijn met beleid en verbetering.


Copyright © 2022 Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk